O mnie

agnieszka-rach-tomaszewska

Posiadam ponad 15-letnie doświadczenie w pracy z ludźmi, pomagam im we własnym rozwoju i przezwyciężaniu trudności życiowych, w dążeniu do osiągania spełnienia w życiu.

Dzięki pracy ze mną wielu ludzi uwierzyło w siebie, zmniejszyło lęki, pokonało depresje i poczucie winy.

Studia psychologiczne rozpoczęłam po 2 latach zmagania się z PTSD (zaburzeniem stresu pourazowego). Dopiero dzięki pomocy psychoterapeutów odzyskałam nadzieję i zdobyłam wiedzę jak poradzić sobie w kryzysie.

Po wielu latach stwierdzam, że PTSD był trampoliną do innej jakości mojego życia. Dzięki temu podjęłam i ukończyłam studia psychologiczne oraz dalsze szkolenia terapeutyczne. Serdecznie zachęcam wszystkich do rozwoju i pracy nad sobą w moim gabinecie!

Kwalifikacje

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie – dyplom magistra psychologii, (www.swps.pl), 2012
 • Kurs Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, (www.swps.pl
 • Certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego nr 1077”.
 • Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych w Gdańsku, (www.fiso.org.pl) certyfikat mediatora, 2015
 • Certyfikat praktyka metody coachingowej Points of You,
  (www.points-of-you.pl), 2016
 • Certyfikat trenera umiejętności społecznych, 2018
 • Uniwersytet Szczeciński, dyplom magistra filologii germańskiej, 2007

Doświadczenie

 • Od 2008 prowadzenie gabinetu psychologicznego
 • 2002-2018 współpraca z niemiecką firmą Projekt Husky (www.projekt-husky.de), wsparcie i rozwój młodzieży
 • 2002-2004 praca w całodobowym ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży w Niemczech (Haus an der Förde, Flensburg)
 • 2012 -2018 psycholog w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku (www.mechanik.slupsk.pl)
 • 2018-2022 psycholog w Szkole Podstawowej w Głobinie
 • od 2010 członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oddział w Koszalinie (http://www.ptp.org.pl)
 • 2015-2017 współpraca z Centrum Inicjatyw Społecznych (CIO) (http://cio.slupsk.pl)

Zainteresowania

 • psychologia dzieci i młodzieży
 • medycyna naturalna
 • ceramika gotycka
 • podróże po Europie
 • ziołolecznictwo
 • naturalna żywność
 • survival
 • zachowania zwierząt
 • behawioryzm